CFT

Compassion-Fokuserad Terapi

Compassion-Fokuserad Terapi eller CFT är en tilltalande terapiform som vunnit ny mark och utgår från medkänsla. När du blir snäll mot dig själv blir du också klok. Med CFT skapar du ett nytt förhållningssätt till dig själv. Du lär dig att hantera nuvarande eller kommande svårigheter genom att aktivera ett tillstånd där du bygger upp en inre bas av trygghet istället för stress, hot och självkritik. Du utvecklar olika färdigheter som i sin tur utvecklar en ny inre känslighet. Vi tar hjälp av olika övningar som hjälper oss rikta vår uppmärksamhet i konstruktiva banor, s.k visualiserings- och mentaliseringsövningar. Det finns tre cirklar; hot, utforskande och trygghetscirklar som våra tankar kan fokuseras på inom CFT. När vi når trygghetscirkel stimuleras vårt emotionssystem i hjärnan som är kopplat till hormonet oxytocin och som får oss att känna oss lugna, trygga och tillfreds i vår tillvaro.

Varför Compassion-Fokuserad Terapi?

Livet kan vara svårt och innehåller motgångar, smärta och psykiskt lidande. Hur vi hanterar och behandlar oss själva när vi möter motgångar påverkar hur vi mår. Vi kan välja vilket motivationssystem vi vill utveckla inom oss själva. Det handlar om vår inre trygghet, vår förmåga att visa omsorg om oss själva när vi känner oss stressade, upplever emotionell smärta och ångest. När livet går emot är det lätt att bli självkritisk och hamna i en upplevelse av ensamhet, tvivel och skam, vilket gör att vi mår sämre. Med hjälp av CFT kan vi öka vår känsla av inre trygghet och därmed få ett inre skyddsnät som blir till stöd vid livets motgångar.

För vem passar CFT?

CFT passar alla som upplever psykisk ohälsa av olika slag. Det kan vara; Du som upplever att du har en dålig självkänsla med en negativ självbild och vill titta närmare på vad den innehåller?Du som är väldigt självkritisk mot dig själv och andra och är trött på att så är fallet. Du som upplever allt för mycket ångest, rädslor och hot och vill lära dig se vilka mönster du använder dig av. Du som nyligen upplevt olika kriser som till exempel, skilsmässa, arbetsplatsproblem, sjukdomar och dödsfall med mera är välkomna att bearbeta dessa upplevelser. du som upplevt mycket stress och behöver varva ner för att få kropp och själ att fungera igen. Du som har svårt för att säga nej, du som ältar alldeles för mycket och som vill börja om med dig själv. Du som vill reflektera kring dig själv och tycker om att utforska din inre värld är varmt välkomna. Och alla ni andra som inte passar in under dessa rubriker är naturligtvis också välkomna.

Compassion-Fokuserad terapi eller CFT är något som alla mår bra av.

Boka tid idag

Boka din tid direkt. Antingen genom att skicka ett mail till mig, eller ring på 0706-52 33 69

Boka nu