Terapi

i olika former

Jag arbetar integrativt och skräddarsyr allt efter klientens behov. Ofta kombineras olika moderna terapimetoder. Det kan vara bra att känna till grunderna, så läs och begrunda!

I min verksamhet tar jag emot tonåringar och vuxna enskilt eller i par.

ACT, Acceptans and Commitment terapi

Inom ACT ställs existentiella frågor om vad du vill med ditt liv och att du agerar i enighet med dessa värden. ACT vill få dig att ta ett steg bakåt genom att förhålla dig mer observerande till tankar, känslor, minnen och kroppsförnimmelser. Just för att du kan bli mer flexibel, öppen och medveten om dig själv och ditt agerande. Mindfulness ingår i denna terapiform.

CFT, Compassion-fokuserad terapi och CMT, Compassion Mind Training

CFT är en terapiform som utgår från självmedkänsla. Vi tittar närmare på självkritik och låter känslorna få en mer framträdande roll genom visualiserings- och mentaliseringsövningar, CMT. Du lär dig att hantera nuvarande eller kommande svårigheter genom att aktivera ett tillstånd där du bygger upp en inre bas av trygghet istället för stress. När vi känner oss trygga, lugna och tillfreds i tillvaron kan vi tycka om oss själva i med- som i motgångar. CFT innehåller teorier från evolutionsteori, anknytningsteori, affektteori och neurovetenskap. Mindfulness ingår i denna terapiform.

Läs mer om CFT här

Kognitiv terapi

I kognitiv terapi får du hjälp med att undersöka hur dina kognitiva funktioner eller tankemönster styr dina förväntningar, föreställningar, attityder, värderingar, egna motiv eller intentioner. Dessa tankemönster styr vårt handlande mer än vi tror. Man kan säga att ordet kognition beskriver det mesta som pågår i våra huvuden. Kognitiv terapi lägger fokus på vad som händer här och nu. Tydliga och konkreta målsättningar styr processen i acceptans och förändring. Du kan få uppgifter som du själv ska genomföra mellan sessionerna. Mindfulness ingår i denna terapiform.

Läs mer om KBT här

Parterapi

I parterapi är målet att bryta och förändra de olika låsningar som finns inom relationen. Det kan handla om konflikter, stress, otrohet, kommunikationsproblem, ett mönster av anklagelser och skuldbeläggningar och bristande tillit. Vi kommer tillsammans överens om hemuppgifter som ni utför mellan sessionerna. Här gäller tydliga och konkreta målsättningar.

Mindfulness

Mindfulness är upplevelsebaserat och genomförs med olika övningar som ger oss de verktyg som vi behöver för att stressa av och leva ett friare liv både på arbetet och privat.

Många av oss lever till hundra procent i våra huvuden, alltid uppkopplade och med samma tankemönster som oftast leder till stressrelaterade sjukdomar och allmänt missnöje. Mindfulness kan hjälpa oss att förändra dessa mönster. Att kunna styra sitt inre och vara medvetet närvarande och accepterande kräver träning.

Forskning visar att det går att träna upp nya spår i hjärnan, och ju mer vi använder oss av dem desto starkare blir de. Mindfulness handlar om att medvetet bygga nya mönster. Man börjar med att uppmärksamma saker och händelser runt omkring sig för att övergå till att uppmärksamma och vara i sitt inre, sina tankar, känslor och kroppsupplevelser.

Boka tid idag

Don't forget to enter in your text.

Boka nu