Stress

Att känna stress någon gång vid olika tillfällen då vi samtidigt behöver ha olika bollar i luften är naturligt. Det kan rent av vara inspirerande att känna hur bra vi presterar. Om det händer kontrollerat under en begränsad tid anpassar sig hjärnan och kroppen då de kan återhämta sig när den värsta rusningen lagt sig. Stress utlöser alarmberedskap som startar i hjärnan och stresshormonen adrenalin, noradrenalin och kortisol bildas. Bildas dessa stresstillstånd alltför många gånger under långvarig tid då rubbas hela systemet.

Att ständigt vara under stress är psykologiskt alarmerande och vi befinner oss i något som kallas hotsystemet där vi psykologiskt reagerar med undvikande, aggressivitet, undergivenhet och dissociation. Vi kan dra för snabba slutsatser och ha begränsad uppmärksamhet eftersom stress inte uppmanar till eftertanke. Frågan är varför vi inte får komma till ro. Vad behöver vi göra för att omdirigera oss själva och vår omgivning? Framför allt är det vår tolkning av situationer som skapar stress. Hur din tolkning av olika situationer ser ut är beroende av din erfarenhet och vilka vanor du har begåvat dig med.


Boka tid idag

Boka din tid direkt. Antingen genom att skicka ett mail till mig, eller ring på 0706-52 33 69

Boka nu