Social Ångest

Någon gång har vi alla stött på, social ångest, i den person som inte försöker dra uppmärksamheten till sig själv och håller sig i utkanten av grupper. Den som knappt vill ha ögonkontakt och slår ner blicken i ett stilla försök att sjunka ner i jorden. ”Jag finns inte här, ta bort mig härifrån”. Skammen skapar mycket smärtsamma upplevelser, den känns i kroppen, hettade kinder, ett hjärta som rusar och en känsla av att benen viker sig. Vi förväxlar ofta social ångest med att personen är blyg och liknande personlighetsdrag. De personer med social ångest som uppsöker mig förmedlar alla en psykisk smärta i att ständigt oroa sig för hur de ska uppfattas av andra människor. De har en rädsla i att bli granskade av andra och att inte hålla måttet, att göra bort sig. Skammen och självkritiken ger en diffus upplevelse av att man inte gillar sig själv och känns som en malande obehagskänsla. Man undviker sociala situationer och blir naturligtvis nedstämd och isolerad som följd.

Den som lider av ångest är ofta upptagen med att tänka på olika teman om faror och hot. Det gäller att förändra detta till att kunna se kritiskt på negativa tankar som dyker upp i besvärliga situationer. Detta minskar risken till förhastade slutsatser och till att misstolka olika orsakssamband. Genom att söka hjälp hos psykolog/psykoterapeut kan du komma till rätta med din ångest.


Boka tid idag

Boka din tid direkt. Antingen genom att skicka ett mail till mig, eller ring på 0706-52 33 69

Boka nu