Relationsproblem

Hur kan relationsproblem se ut?

Relationsproblem är något som alla kan råka ut för. För alla har vi relationer många eller få, på gott och på ont. Ibland fungerar de, ibland inte. Vi är olika bra på att relatera och att skapa kontakt. Välfungerande relationer ser dock till att vi har livskvalitet och ger ett skyddsnät för vårt välbefinnande. Ömsesidighet, ödmjukhet och respekt kännetecknar en bra relation.

Hur ser balansen ut?

En balanserad relation är naturligtvis att föredra men ibland blir det obalans och relationsproblem uppstår. En del anpassar sig för mycket och kan bli för undergivna. En del är för självupptagna och kör över andra, de saknar ödmjukhet. Medan andra har svårigheter i att ställa krav och hävda sig själva. Somliga har svårigheter i att visa sina svagheter, det kan kännas för utelämnande. Att bara prata om sitt och inte lyssna på andra, att tillrättavisa och vara för kontrollerande är andra sidor som gått överstyr. Ibland kan vi känna oss ensamma eller att vi har svårigheter att vara ensamma. Det kan kännas skamligt att vara ensam som om vi har blivit utstötta ur gruppen och gemenskapen för att vi är annorlunda. Många klagar också på att de aldrig träffar den rätte, och att det alltid finns något att klaga på och se ner på hos de som är intresserade. De lägger relationsproblemet utanför sig själva. Det går tvärtom att komma i kontakt med sig själv och möta de känslor som finns och att höra sin egen inre röst.

Vår erfarenhet av att ha känt oss älskade eller oälskade och upplevelsen av oläkta känslomässiga sår bidrar om hur vi relaterar eller om vi får relationsproblem som vuxna.

Gör något och balansera upp dina färdigheter. Titta på de relationsmönster som inte fungerar och få dem fungerande igen.


Boka tid idag

Boka din tid direkt. Antingen genom att skicka ett mail till mig, eller ring på 0706-52 33 69

Boka nu