Krishantering

Krishantering vänder sig till dig som varit med om någon oväntad och extraordinär händelse som olycksfall, rån, sexuella övergrepp, dödsfall, inbrott eller annat trauma. En person i kris kännetecknas av att hon i varierande grad förlorar kontrollen över både sin inre som yttre verklighet. ”Inget blir som förut” är en återkommande fras som så småningom skall vändas till en stärkande personlig inställning inför framtiden. Krishantering kan yttra sig som trauma, ångest, lidande, sorg, aggression, rädsla och ältande. Det viktigaste vid krishantering handlar om att leva ut alla de känslor och tankar som du bär på. Det gäller att gå igenom händelsen om och om igen så att alla känslor och tankar blir genomarbetade.

Det är svårt att på förhand veta vem som hamnar i kris eftersom somliga är mer krigsbenägna än andra. Krishanteringen innehåller fyra olika faser som överlappar och avlöser varandra utan skarpa gränser. Chockfasen, reaktionsfasen, reparationsfasen och nyorienteringsfasen.

En del försäkringsbolag tillhandahåller krishantering/kristerapi hos psykolog som ett tillägg till hemförsäkringen. Gudrun Johansson har stor erfarenhet av kristerapi på uppdrag av försäkringsbolag.

En tillfällig terapihjälp hos psykolog kan vara till stor hjälp. Målet blir nyorientering i såväl det yttre som inre livet. ”Det som inte dödar dig – stärker dig”.


Boka tid idag

Boka din tid direkt. Antingen genom att skicka ett mail till mig, eller ring på 0706-52 33 69

Boka nu