Hälsoångest

Har jag hälsoångest?

Om du har hälsoångest som är ett modernt ord för hypokondri, är du ofta inte medvetna om att depression och ångest ger fysiska symtom, utan förväxlar dessa symtom med allvarliga sjukdomar. Du famlar så att säga i blindo. Du fokuserar så intensivt på att scanna din kropp efter tecken så att du utvecklar en tvångsmässig kontroll. Kroppssymtomen kan vara trötthet, muskelspänningar, minskad aptit, hjärtklappning, magbesvär, yrsel med mera. Att försöka få till ett särskiljande i tänkandet om vad smärta och riktig smärta är, och de föreställningar som ligger till grund för denna tolkning, är centrala i arbetssättet att få en större medvetenhet om kroppsförnimmelser, kroppskännedom och riktig smärta. Vi övar mindfulness och avslappning samt försöker få till nya perspektiv i dina tankesätt så att känslorna också förändras i relation till symtomen.

Du ska få tillbaka kontrollen över ditt liv och komma från handlingsförlamning till att göra medvetna val som ger dig välbefinnande.


Boka tid idag

Boka din tid direkt. Antingen genom att skicka ett mail till mig, eller ring på 0706-52 33 69

Boka nu