Graviditet

Problem i samband med graviditet är mycket vanligare än vad man kan föreställa sig. Ibland kan det vara svårigheter i att bli gravid. Det kan ta lång tid med många misslyckade försök innan en graviditet slutligen är ett faktum. Det blir väldigt tärande att pendla mellan hopp och förtvivlan och att leva i den ovissheten. Det tar ofta på de psykiska krafterna att samla ihop sig för att börja om igen.

När väl en graviditet börja växa fram börjar man mentalt förbereda sig på att ta hand om det kommande barnet. En förhöjd känslighet samt hormonpåverkan gör att man förbereder sig att komma ner på barnets upplevelsenivå.

I en graviditet tänker man på den egna barndomen och det är inte ovanligt att börja nysta i förhållandet till ens egen mamma eller pappa. Det är också vanligt att tänka på hur vi själva skall bli som föräldrar. Vi har vissa föreställningar eller förväntningar som oroar oss. Vi tänker på samspel och anknytning och hur vi skall klara av den uppgiften.

En del kan bli väldigt stressade över förlossningen och lägger ner mycket tid på att oroa sig. Efter förlossningen kan man också känna en viss nedstämdhet som går över av sig själv. Men några kan bli deprimerade och har svårigheter i att ta sig an sitt barn.

Det kan vara bra att bearbeta det som händer en i den nya livssituationen med korttids/kristerapi.


Boka tid idag

Boka din tid direkt. Antingen genom att skicka ett mail till mig, eller ring på 0706-52 33 69

Boka nu