Depression

Är jag deprimerad?

Depression är något av en folksjukdom. Det är lätt att känna igen den person som är deprimerad. Det blir liksom tungt, energifattigt, tröttsamt, avtrubbat, viljelöst och sorgligt. ”Alla dessa dagar som passerade, var det mitt liv?” är en fråga jag hoppas att du slipper ställa dig! När Livet eller ditt liv kan vara fyllt med intresse, meningsfullhet, nyfikenhet, öppenhet och entusiasm”.

Hur depression ses inom Compassion fokuserad terapi

Inom Compassion fokuserad terapi finns utforskandesystemet med alla dessa aspekter, en blå cirkel som blir väldigt liten och saknar ovan nämnda egenskaper när du är deprimerad. När den blå cirkeln är för liten förlorar du kontakt med alla de känslor som kopplas till systemet. Det här systemet ligger som grund till att vi känner en lust och vilja till att söka oss till nya marker. En liten cirkel leder till att du blir mindre aktiv. Samtidigt gör din minskade aktivitet att den blå cirkeln krymper ytterligare. Och det är inte utvecklande. Därför är det så viktigt att du arbetar med beteendeaktivering för att få igång flödet igen.

Depression består av olika symtom

Depression är inte en sjukdom i sig självt, utan ett symtom som pekar på att vissa konkreta saker behöver uppmärksamhet och tas om hand. Sorg, påfrestningar, eller när saker och ting inte går att lösa eller påverka, och avsaknad av ett meningsfullt liv som inte fungerar, ja då fungerar vi inte heller. Det är svårt att fasas ut från sig själv och svårt att hitta anknytningen på egen hand. En alltför liten dos av serotonin, dopamin och noradrenalin påverkar naturligtvis hjärnan. Det tar tid att få sig själv på rätt väg igen men med ihärdigt och tålmodigt arbete och olika aktiviteter som träning kommer du att vinna i långa loppet.

Utveckla och utvidga ditt utforskande av dig själv och av omvärlden. Vi kartlägger dina symtom. Tanka lite trygghet i mitt kunnande som psykolog och gå igenom dina anknytningsstrategier. Börja sedan att vidga och uppmärksamma dina intressen, medvetenhet och frågor som meningen med ditt liv. Gör ditt liv meningsfullt och kom bort från din depression med psykologkontakt.


Boka tid idag

Boka din tid direkt. Antingen genom att skicka ett mail till mig, eller ring på 0706-52 33 69

Boka nu