Dålig självkänsla

Dålig självkänsla eller bra självkänsla? En definition av självkänsla är att den består av en känsla av inre värde och av en upplevelse av kompetens. Självkänslan går upp när vi lyckas inom områden som är viktiga för oss, medan den går ner när vi drabbas av motgångar inom motsvarande område. Även situationer där man antingen får bekräftelse och acceptans eller avvisande av andra människor är sådant som påverkar om en människa får bra eller dålig självkänsla.

Hur ser din självbild ut?

Det kan finnas stora problem med strävan efter bra självkänsla som källa till välmående. Dels skiljer det inte ut en självkänsla som bygger på att trycka ner andra och framhäva sig själv från en självkänsla som bygger på nära relationer och strävan efter att nå sina värderingar. Vi kan ha personer med hög självkänsla men som behandlar sin omgivning på ett dåligt sätt. Dels blir vårt välmående instabilt när vi baserar det på hur vi själva lyckas eller misslyckas, det vill säga när självet hela tiden är referensram för vårt mående. Hur vi ser på oss själva kallas för självbild. Olika känslomässiga minnen ger information om hur självbilden ser ut eftersom den bild vi har av oss själva består av en mängd minnen av situationer då man integrerat med andra.

Hur fungerar en bra- eller dålig självkänsla?

Om man har många minnen av att ha blivit varmt bemött, visad förståelse och älskad är chansen stor att man skapar en bild av sig själv som älskad och betydelsefull och som påverkar självkänslan. Man har fått en inre trygghet och stabilitet. Medan minnen av att ha blivit kritiserad, negligerad och kanske utsatt för övergrepp ökar risken för att man skapar en negativ självbild och dålig självkänsla. Bra självkänsla innebär att man kan ta plats, att man duger, kan säga ja eller nej till olika saker, att alla inte kan tycka om en, be om hjälp när man behöver, vågar visa känslor, man behöver inte vara överdrivet till lags, man kan ge och ta i relationer och stå för vad man sagt och gjort. En dålig självkänsla innebär att man vänder på steken och känner sig dålig, att man är mindre värd än andra – mindervärdeskomplex, gör saker som inte är bra, tar inte plats, ofta avundsjuk eller svartsjuk på andra, om man misslyckas går man i däck, är för mycket till lags och vågar inte prova nya saker.

Har du dålig självkänsla kan det vara dags att söka hjälp. Vi tittar på din självbild och börjar bygga upp självkänsla med dig själv igen.


Boka tid idag

Boka din tid direkt. Antingen genom att skicka ett mail till mig, eller ring på 0706-52 33 69

Boka nu