Anknytning

Vad är anknytning?

Anknytning är basen för vår känsla av trygghet. Är vi otrygga tappar vi basen för att utforska på egen hand. Anknytningen är verkligen förutsättningen för nyfikenhet och intresse. Att knyta an är något vi lär oss väldigt tidigt och som vi har med oss utan att riktigt vara medvetna om, men den finns där hela tiden. Vi har lärt oss den på samma sätt som vi lärt oss cykla, prata eller gå. De mönster som vi utvecklat i relationer med viktiga personer följer oss i livet och förblir relativt oförändrade. De finns där som en slags mall som vi utgår ifrån. I terapier kan man se närmare på hur anknytning och mönstren sett ut, och att göra en inventering, för att få större självkännedom som grund för förändring.

Anknyt mer till dig själv genom att utforska, förändra och utveckla din personlighet.


Boka tid idag

Boka din tid direkt. Antingen genom att skicka ett mail till mig, eller ring på 0706-52 33 69

Boka nu