Ångest och panikproblem

Målningen Skriet av Edvard Munch gestaltar ångest och förtvivlan på ett ypperligt vis. Ångest och panikproblem är mer vanligt än vad man kan förvänta sig. Nivån på vår ångest varierar för oss alla och en del av oss kan prestera ett bättre resultat under press genom att anstränga sig lite extra. Men blir ångestnivån för hög så att den begränsar oss och framkallar känslomässigt och fysiskt lidande, blir ångesten ett problem.

Olika kroppsliga symtom framträder under panikattackerna. De kan vara att man har en känsla av att tappa andan, svindel, hjärtklappning, darrningar och skakningar, svettning, kvävningskänslor, illamående, overklighetskänslor, smärtor eller obehag i bröstet, rädsla för att dö och en rädsla för att förlora förståndet och göra något obehärskat. Ångest består av en hel del överlappade känslor som skräck, förtvivlan, oro, olust, ågren, kval, vånda. Listan går att göra mycket längre men här får de uppräknade duga.

Många undviker föremål och situationer som framkallar ångest. Ångesten är normal när den uppstår vid verklig fara och att den försvinner när faran är över. Om graden av ångest inte står i proportion till faran eller om det inte finns någon fara, är ångesten onormal.


Boka tid idag

Boka din tid direkt. Antingen genom att skicka ett mail till mig, eller ring på 0706-52 33 69

Boka nu