Psykolog

För att bli psykolog krävs 5 års universitetsutbildning och 1 års praktisk tjänstgöring (PTP) i psykologarbete. För att kalla sig psykolog behövs legitimation som socialstyrelsen utfärdar. De för register över alla psykologer. Legitimationen garanterar kunskap och kompetens för ett seriös utövande av yrket.

Alla psykologer har själva gått i terapi under utbildningen. En psykolog har tystnadsplikt!

Psykologer finns på individ, grupp- eller organisationsnivå. En psykolog arbetar med livets alla skeden, från vaggan till graven. Här kommer ett axplock över arbetsområden; mödravårds-barnavårdspsykolog, förskolepsykolog, skolpsykolog, psykolog inom barn och ungdomspsykiatri (BUP), psykolog inom vuxenpsykiatri, vårdcentralspsykolog, företagspsykolog, psykolog inom försvarsmakten, idrottspsykolog och psykolog inom geriatrik.

Arbetsuppgifter kan vara; konsultation, utrednings och behandlingsarbete, bedömningar med psykologiska tester, metodutveckling, utbildning, rådgivning, utvärdering, handledning och forskning.

En del psykologer vidareutbildar sig till specialister inom klinisk psykologi, arbetslivspsykologi och pedagogisk psykologi. En specialist har fördjupat sin kunskap inom ett specialområde och är väl insatt i den senaste utvecklingen av sin gren. Legitimationen utfärdas av Sveriges Psykologförbund efter ett eget vetenskapligt arbete samt ett flertal psykologiska kurser.

Ring och boka tid!

0706 - 52 33 69

Boka tid idag

Boka din tid direkt. Antingen genom att skicka ett mail till mig, eller ring på 0706-52 33 69

Boka nu