Ditt liv

Vad är det som gör livet värt att leva? Vi lever våra liv enligt samma rutin, dag efter dag. Men för att kunna skapa ett rikt, helt och meningsfullt liv måste vi stanna upp och reflektera vad vi håller på med och varför vi gör det. Ofta lider vi av tidsbrist, initiativförmåga, är stressade och saknar fokus och uppmärksamhet för oss själva.

Evolutionen bestämde att våra hjärnor skulle tänka negativa tankar, och forskning har visat att omkring 80 procent av våra tankar i någon mån har negativt innehåll. Exempel är; jag duger inte, jag klarar det inte, jag är så tjock, mitt liv är hemskt, jag kommer att misslyckas, jag står inte ut, jag kommer aldrig att bli lycklig, och så vidare. Den inre självkritiska rösten har tagit över och du har identifierat dig med den. Negativa berättelser ses inte som ett problem i sig. Det är först när vi smälter samman med dem, när vi reagerar som om de var sanna och ger dem vår odelade uppmärksamhet som de blir ett problem.

Vi vill utveckla hjälpsamma tankar som är bra för oss och inte låta de icke-fungerande ta över. Med en ny medvetenhet tänker vi inte låta det ske. Vi vill ge plats för det observerande jaget som inte är en tanke eller känsla. Det är en utsiktspunkt från vilken du kan observera dina tankar och känslor. Vad du än tänker, vilka känslor och förnimmelser du än har, vad du än gör är den här delen av dig alltid med och upplever det. Du vet vad du tänker och känner därför att den här delen av dig iakttar dina tankar och känslor. Utan det observerande jaget har du ingen förmåga till själviakttagelse.

Känslor – har vi bara, ofta flera tillsammans. Vi kan dessvärre förtränga dem, trycka undan dem och därmed olika delar av oss själva. Exempelvis kan vi känna oss värdelösa, söka perfektion, anklaga oss själva, nedvärdera oss, känna självömkan och självtvivel, grubbla och gräma oss. Vi förminskar oss själva helt enkelt, och man kan fråga sig till vilken nytta? Varför ska vi gå runt med cirka 65 procent av oss själva när 100 procent vore det optimala. Och som vi dessutom kan behöva till andra upplevelser.

Du har kanske utvecklat ett psykiskt lidande under lång tid eller har av olika orsaker hamnat i kris. Du kanske behöver en mer allmän personlig utveckling och/eller förändring inom något livsområde i ditt liv. Det kan exempelvis röra sig om;

 • Depression
 • Dålig självkänsla
 • Självkritik
 • Relationsproblem
 • Vad är anknytning?
 • Stress
 • Stresshantering
 • Krishantering
 • Ångest och panikångest
 • Social ångest
 • Prokrastinering (uppskjutandebeteende)
 • Hälsoångest
 • Graviditet

Det finns olika grader av lidande, men det är din upplevelse och dina behov som står i fokus. Du kan vara välfungerande men ändå känna dig i behov av några eller flera samtal.

Det behöver inte alltid handla om samtalsterapi utan kan exempelvis handla om att pröva på mindfulness. Genom att öva oss i mindfulness blir vi medvetna om de invecklade sambanden mellan yttre händelser, känslor, tankar och beteenden och blir mer och mer observanta på hur det ena kan utlösa det andra. Vi lär oss att förstå och leda vårt inre och kan på sikt skaffa oss nya och klokare alternativ till att förhålla oss till vår upplevelse i nuet. Varför inte gå en kurs i positiv psykologi? Du lär dig fokusera på dina styrkor, välbefinnande och dina möjligheter.

Boka tid idag

Boka din tid direkt. Antingen genom att skicka ett mail till mig, eller ring på 0706-52 33 69

Boka nu