Balanserad positiv psykologi och mindfulness

Höj ditt välbefinnande genom att använda dig av balanserad positiv psykologi och mindfulness!

Varför positiv psykologi?

Positiv psykologi har en tydlig ambition att basera sig på forskning. Antalet forskningsartiklar om människans ljusare sidor har exploderat och varje år hittar forskare fler och fler ledtrådar till hur vi kan ta hand om oss själva.

Och nu dags att avliva en myt, positiv psykologi är inte positivt tänkande om någon nu trodde det. Det krävs både positiva och negativa tankar för att slå ut och blomstra. Och vi vill inte forcera fram positivt tänkande för att täcka över våra tillkortakommandenmed naivitet utan vara realistiska.

Men vad vi vet, är att det råder en obalans mellan negativa och positiva känslor. Din hjärna är inställd på en negativ bas, den vill överleva och är mer inställd på att ta hand om faror och hot, än att vara lycklig och känna glädje.

Det är med andra ord lättare att se problem än möjligheter. Det är en obalans som vi medvetet vill åtgärda inom positiv psykologi. Vi vill se till att den positiva sidan med positiva känslor får mer utrymme.

Hur kommer det sig att vissa människor är gladare än andra? Jo de är mer uppmärksamma på de positiva känslor som uppstår när de exempelvis hjälper en annan människa, umgås med andra, lär sig något eller engagerar sig i vardagen.

Men man kan ju fråga sig, vad är värdet av att känna positiva känslor? Jo dom är en inkörsport till något som öppnar upp till positiva möjligheter. Positiva känslor breddar vår uppmärksamhet. De ser till att vi ser saker som vi aldrig annars skulle lägga märke till. Ställ dig följande fråga; Hur öppen är du för nya möjligheter? Eller stänger du automatiskt ditt medvetande för alternativa lösningar? Och att du dessutom är omedveten om hur det förhåller sig?

Bara för att vi vill ha positiva känslor så kommer de inte automatiskt. Utan vi behöver odla dem och aktivt se till att medvetandegöra dem så att de kan ta mer plats. Vi behöver rikta vår uppmärksamhet mot det positiva och ta vara på de tillfällen som ges.

Hur du tänker och hur du konstruerar dina tankar, om de går i dur eller i moll, är en avgörande egenskap för hur du ska lyckas. Optimister och pessimister har olika sätt att hantera livets svårigheter. Winston Churchill sa; ”En pessimist ser svårigheter i varje möjlighet, en optimist ser möjligheter i varje svårighet.” Du behöver odla optimism och lära dig hur du tänker och hitta nya perspektiv till ditt tänkande

 

Du kommer att lära dig vilka som är dina styrkor. Inom positiv psykologi finns det 24 olika karaktärsdrag som grund. Alla har vi olika sammansättningar av dessa drag, en del mer en del mindre. Du har dina fem toppstyrkor som är den spjutkompetens. Det är viktigt att du tänker på hur du använder dem i ditt liv. Och att du tar reda på när du är ditt bästa jag.

Du har värderingar som är din inre livskompass, de guidar och styr dig. En fråga du bör ställa dig är, om din livskompass innehåller dina egna värderingar eller andras?

Vilka drömmar går du och bär på? Sätt igång, släppa loss och hörsamma de försynta viskningar som kräver lyhördhet. De pockar på uppmärksamhet och innebär möjligheter.

Gör en egen plan för välbefinnande och blicka framåt.

Utveckla ditt kreativa liv och välbefinnande. Kreativitet kräver nyfikenhet, fantasi, föreställningsförmåga, personlig utveckling och att konstant sträva framåt ur komfortzonen.

Du lär dig att bygga upp motståndskraft inför livets motgångar. Du lär dig färdigheter som bygger din självmedvetenhet. Och du tränar dig i tacksamhet. Ofta har vi en inre självkritisk röst som vi mer eller mindre har blivit tondöva för. Vi tar itu med plågoanden och utvecklar medkänsla med den självkritiska rösten. Vi går igenom vad en positiv inre självkänsla består av och vad en yttre självkänsla består av. Självmedkänsla består av vänlighet, mänsklighet och mindfulness.

Varför mindfulness?

Mindfulness och positiv psykologi är en bra kombination.

Att stilla sitt sinne, lyssna inåt, meditera och acceptera sig själv är de vanligaste förhållningssätten att skapa positiva förändringar på det personliga planet. Och då pratar vi om mindfulness.

Meditation och mindfulness ger en mängd effekter på det kroppsliga som det psykiska välbefinnandet. Bara för att nämna några effekter är bättre koncentration, mer stresstålighet och bättre sömn några. Mindfulness och uppmärksamhet hör ihop. Så när du uppmärksammar vad som händer just nu, i detta ögonblick är du uppmärksam. Mindfulness är ett beteende, något som du gör. Mindfulness handlar om att ta in den information som kommer från dina fem sinnen. Det handlar om att tänka mindre om framtiden eller det förflutna och mer om vad som händer nu. Ofta talar man om sex sinnen där vårt medvetande står för det sjätte sinnet.

 

Mindfulness är en träningsaktivitet som du övar upp. Och vi vet att om du gör det om och om igen så förändras de neutrala system som hanterar uppmärksamhet i hjärnan.

Det centrala i mindfulnessträningen är att vara uppmärksam på själva andningen, att vara med i varje andetag. Förr eller senare, snarare förr, uppmärksammar du att uppmärksamheten är i dina tankar eller att uppmärksamheten kidnappats av en känsla eller flera. Då är det din uppgift att notera var du är och återföra uppmärksamheten på andningen igen. Så här kommer det att vara, så ser vårt flöde ut. Men själva poängen är att vara eller bli uppmärksam på vart vår uppmärksamhet har tagit oss och att återföra den till andningen igen. Det är själva denna process som ser till att vi blir mer självmedvetna. Om och om igen fokuserar du din uppmärksamhet.

Syftet är att du på sikt ska göra dig av med de tankar som inte är hjälpsamma för dig. De som begränsar dig, trakasserar dig, uppslukar dig eller förtrycker dig. För tankar är just bara tankar, inte fakta, jag eller verkligheten. Det är du som konstruerat dina tankar. Och du kan också på sikt avgöra vilka som gagnar eller gynnar dig och får dig att må bra. Tankar är inte en sanning utan en tanke. Det är du som ger tanken makt och du har all makt i världen att tänka de tankar som stärker dig. Om du övar upp din uppmärksamhet att uppmärksamma det som är bra för dig kommer du in i ett helt nytt medvetande som gynnar dig. Du omger dig av en ny inre upplevelse som du själv skapat.