Adoption

Adoptionsintyg, psykolog

Adoptionsintyg från psykolog krävs av alla länder. Utredningskraven av de blivande föräldrarnas psykologiska hälsa är av olika omfattning beroende från vilket land barnet ska adopteras, allt från psykologiska tester, till mindre omfattande frågor som ska besvaras av de sökande. Den s.k. medgivandeutredning från familjerätten, Socialtjänsten ligger till grund för adoptionsintyget.

Jag har 17 års erfarenhet av att utföra psykologutlåtande för adoption.

För dig som bor på annan ort eller av en eller annan anledning inte kan komma till min mottagning, erbjuder jag onlineintervjuer för psykologintyg inför adoption. Jag översätter också intyget till engelska.

Jag använder mig av klinisk intervju i kombination med olika tester som;

  • Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2.
    Det mest använda standardiserade personlighetstestet världen över.

  • Personality Factors Questionnaire.
    Detta test mäter grundläggande drag av människors personlighet.

  • Ett tredje test som kan komma ifråga.

I adoptionsintyget från psykolog vill man få fram en professionell bedömning och kartläggning om bland annat förväntningar, attityder, kommunikation, emotionell mognad, stresstålighet, samspel och kunskap om anknytningsprocessen.

När barnets anknytningsprocess med föräldrarna väl har börjat kan ibland psykologiskt stöd och hjälp vara en tillgång. Det går även bra att ställa frågor när adoptionsintyget görs.

Jag har en 30 årig erfarenhet från adoptionsärende och en mångårig erfarenhet från mödra- och barnhälsovården.

Jag utför också psykologutlåtande för graviditetsönskan – samkönat par.

Ring och boka tid!

0706 - 52 33 69

Boka tid idag

Boka din tid direkt. Antingen genom att skicka ett mail till mig, eller ring på 0706-52 33 69

Boka nu